تبلیغات
محفل دوستان - 4 اصل زندگی


از زردتشت (ع)پرسیدند:

زندگی خود را بر چند اصل بنا كردی؟

فرمود:4اصل:

1) دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم.

2) دانستم كه خدا مرا می بیند پس حیا كردم.

3) دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم.

4) دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم.


برچسب ها : زرد تشت، چهار اصل زندگی، چهار اصل زردتشت،


تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1389 | ساعت 01 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : مژگان فرخ زاد | نظرات