تبلیغات
محفل دوستان - life is a miracle

 

تفاوت واقعی بهشت وجهنم

 

فردی ازپروردگاردرخواست نمود تا به او بهشت وجهنم را نشان دهد خداوند پذیرفت .

اورا وارد اتاقی نمود كه جمعی ازمردم دراطراف یك دیگ بزرگ غذا نشسته بودند.

همه گرسنه ، ناامیدودرعذاب بودند. هركدام قاشقی داشت كه به دیگ میرسید ولی

دسته قاشقها بلندتراز بازوی آنها بود ، بطوریكه نمی توانستند قاشق را به دهانشان برسانند!

عذاب آنها وحشتناك بود. آنگاه خداوند گفت : اكنون بهشت را به تو نشان میدهیم .

او به اتاق دیگری كه درست مانند اولی بود وارد شد. دیگ غذا ، جمعی از مردم ،

همان قاشقهای دسته بلند . ولی درآنجا همه شاد و سیر بودند. آن مرد گفت :

نمی فهمم ؟ چرا مردم در اینجا شادند در حالی كه در اتاق دیگر بدبخت هستند ،

با آنكه همه چیزشان یكسان است ؟ خداوند تبسمی كرد و گفت : خیلی ساده است ،

دراینجا آنها یاد گرفته اند كه یكدیگر را تغذیه كنند . هركسی با قاشقش غذا در

دهان دیگری میگذارد ، چون ایمان دارد كسی هست دردهانش غذایی بگذارد.
موضوعات مرتبط : مذهبی،
برچسب ها : ife is a miracle، بهشت، جهنم، تفاوت بهشت وجهنم،


تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1389 | ساعت 12 و 52 دقیقه و 40 ثانیه | نویسنده : حدیث شاملو | نظرات